LAN_SITELINKS_183
bullet Начало
bullet За стила на управление в Османската империя и днес
bullet Износът на български стоки за Сърбия, Черна гора,
bullet Студенти искат оставки
bullet „Данон” и „М тел” злоупотребяват с нас и децата ни
bullet ГАГАУЗИТЕ В БЕСАРАБИЯ
bullet Облеклото на гагаузите
bullet Българската политика към Бесарабия
bullet ПРЯКОРИТЕ - СИТУАЦИИ НА ВЪЗНИКВАНЕ
bullet Планът "Баязид-2"
bullet Странджа крие тайната на Бастет
bullet Под новото турско робство
bullet За проекта 'Родното'
bullet Условия за участие
bullet КАКВО ПРОГОНИ БРИТАНЦИТЕ ОТ ПАЗАРА НИ?
bullet Българското вино
bullet Гагаузите
bullet Десет причини да не допускаме ‘майстор’ в дома си
bullet Траките са Българи
bullet Малоазийските българи
bullet Авторско право
bullet Бурса, 19 години след “голямата екскурзия”
bullet История на България
bullet Форум
bullet On line ателие
bullet Връзки
bullet Добави сайт
bullet Връзка с нас
bullet Статии
bullet Атентатите от възродителния процес
bullet Манастира 'Св. ИЛИЯ' - 'Текето'
bullet 112 – най-после
bullet Ран: Уроци от чужбина*
bullet Новини

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
1. БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ
(I - VII век)
„Великото преселение на народите" и разпадането на Римската империя ознаменували края на Античността и раждането на средновековната европейска цивилизация. Един от регионите, където драматичният сблъсък между стария свят и варварските племена се почувствал осезателно, бил Балканският п-в. В продължение на няколко столетия неговият облик коренно се променил в резултат на изключителни по своите последици етнически, социалноикономически и политически процеси. Важна роля в тях играли славяните и прабългарите.
   Оформили се три племенни групи славяни: западна, наречена венеди, източна - анти и южна - под името славини.
До края на V в. южните славяни заели териториите северно от р. Дунав (приблизително земите на днешна Унгария, Румъния и част от Украйна). Те влезли в непосредствен контакт с римско-византийската цивилизация, която оказала значително влияние върху тяхното развитие.Първите опити да се отговори на въпроса откъде произхождат славяните са направени през XII в.
Според средновековните летописци най-древната тяхна територия са земите по долното течение на р. Дунав. Изхождайки от библейския разказ, те считали, че историята на славяните започвала с вавилонското стълпотворение, което разделило човечеството на 72 рода. Съвременната наука е установила, че славяните спадат към индоевропейската езикова и етническа общност. Независимо от различните теории за първоначалните им поселения безспорно тяхната прародина е Европа. Чрез археологически и лингвистични проучвания е установено, че те са населявали обширна област, заключена между Карпатите, Балтийско море и реките Одер, Днестър и Днепър. Към началото на първото хилядолетие пр. Хр. се оформил общ праславянски език, който имал редица сходства с езика на балти и германци - непосредствени съседи на славяните. Сведения за някои от обитателите на посочените земи се срещат в „История" на Херодот, като споменатите от него неври и будини вероятно са били славянски племена. По-сигурни писмени известия за славяните датират от I -II в. Римският историк Тацит ги назовава с общото име „венеди" и ги поставя в съседство с германците.
По време на „Великото преселение на народите" част от славяните започнали да напускат
Славяните водели уседнал начин на живот, който несъмнено дал отражение върху техния бит, общество и култура. Основният поминък от най-древни времена си оставало земеделието. Отглеждани били редица земеделски култури - просо, лен, пшеница и др. В славянските некрополи освен зърнени храни са открити и много кости на животни, което показва и развитие на скотовъдството. Византийският писател Псевдомаврикий съобщава, че славяните отглеждали много добитък, а Прокопий отбе-лязва, че антите принасяли в жертва на своите богове бикове.
Намерените земеделски сечива, грънчарски изделия и оръжия свидетелстват и за развитието на редица занаяти като ковачеството, грънчарството, дърводелството, тъкачеството и др. Първоначално керамиката била изработвана на ръка, което придавало на славянските съдове груби и несъвършени форми. Впоследствие те възприели грънчарското колело, усъвършенствали и технологията за приготвяне и из-пичане на глината, което увеличило здравината на изработваните съдове. Славяните строели селищата си край реки, езера и блата, най-често в естествени и трудно-проходими места. Основен тип бил землянката и полуземлянката, изградени от плет и глина, но постепенно започнал да си пробива път и каменният градеж. Славяните правели по няколко изхода на своите жилища, за да могат по-бързо да избягат в случай на вражеско нападение. 

 
 
 следваща страница 

В родното също така можете да:
Рекламна агенция Танграм Печатница България Билбордове България Календари Имот днес xDepo

Здравей
Потребител:

Парола:

[ ]
Алманах Македония - 1000 стр.
almanah_baner.jpg

На този ден...
17-4-2006
* ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК

Имоти от Варна
Посетете Порталът за имоти на Варна - Имот Днес.
Имоти от Варна и областа, статии и анализи на пазара на имоти във Варна.
Всички материали, графични знаци, аудио и видео файлове публикувани в сайта и/или части от тях са обект на авторското право в този смисъл са защитени от закона. Ползването им без изричното разрешение на екипа на Rodnoto.com е абсолютно забранено и се преследва от закона за авторското право и сродните му права. Сайтът е създаден от Танграм медия груп ЕООД
Сайтът се поддържа от Танграм медия груп ЕООД

imotdnes.jpg
{THEMEDISCLAIMER}